Cao Xuân Lữ - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Nguyễn Thị Hoàn

Cao Thị Huân

[edit]

Cao Xuân Lữ

1917 – 2011
Thừa phái Phú Yên
( Hà Lan )

Cao Xuân Phôi
Cao Xuân Duẩn
Cao Thị Xuân Nữ Oanh
Cao Thị Xuân Hương

Tôn Nữ Ngọc Dung

Cao Thị Hoàng Chung
Cao Xuân Tứ
Cao Xuân Can

Học trường Quốc Học Huế, Lyceé Albert Sanaut Hà Nội.

Sau khi đỗ Tú Tài năm 1936, làm thừa phái tỉnh Phú Yên, sau được tuyển vào ngạch Quan Thuế Đông Dương.

Năm 1945 thì ngưng việc, theo kháng chiến.

Di cư vào Sài Gòn, làm nhân viên cho công ty đường cho đến năm 1963.

Sau đó làm cho hãng bào chế OPV (của ông Nguyễn Cao Thăng).

Năm 1975 cùng gia đình sang tỵ nạn tại Hòa Lan.

Ông Cao Xuân Lữ qua đời tại Amsterdam, Hòa Lan, ngày 23 tháng 02 năm 2011, thọ 94 tuổi.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français