Cao Xuân Xang - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh

Cao Thị Thuyên

[edit]

Cao Xuân Xang


1889 – 1930
Công Chức - Văn Hoá.
( Việt Nam )

Nguyễn Thị Hoàn

Cao Thị Huân
Cao Xuân Lữ
Cao Xuân Phôi
Cao Xuân Duẩn
Cao Thị Xuân Nữ Oanh
Cao Thị Xuân Hương
Hồ Thị Hạnh

Cao Xuân Chuân

Con thứ 9 cụ Cao xuân Dục và bà Ngô thị Trinh.

Sinh ngày 02-03 năm Kỷ Sửu (01-04-1889) tại làng Thịnh Mỹ, mất ngày 18-02 năm Canh Ngọ (17-03-1930) tại Huế.

Đỗ Cử nhân khoa Kỷ Dậu (1909) tại trường Thừa thiên.

Tham gia phong trào Đông Du cùng ông Cao xuân Mại. Khi sắp lên tàu tại Hải Phòng thì bị ngăn trở.

Tháng 2 năm 1911 du học Pháp quốc tại Lycee de Versailles, cùng các ông Trương như Đính (con cụ Trương như Cương), Tôn thất Phong, Tôn thất Ngạc (con cụ Tôn thất Ngân) và Nguyễn như Chuyên phán sự Tòa khâm sứ Huế. Trở về nước tháng 4 năm 1914, sơ bổ Thừa phái hàm Hàn lâm viện Biên tu, chỉ làm việc taị Cơ mật viện, lần lượt thăng chức nhanh chóng, Viên ngoại, Lang Trung,đến chức Thương Tá, hàm tòng Nhị phẩm.

Năm 1928 đi dự hội nghị Học Chánh Đông Dương tại Nam vang. Mất lúc mới 41 tuổi, năm 1930, khi còn tại chức.

Cụ Cao xuân Xang học vấn uyên bác, vẽ giỏi, thơ hay.

Lập gia thất với bà Nguyễn thị Hoàn năm 1912, có 6 người con.

Tục huyền năm 1929 với bà Hồ thị Hạnh, có 1 người con.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Xang?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2




Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français