Cao Thị Thuyên - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh

[edit]

Cao Thị Thuyên

1882 – 1954

( Việt Nam )

Cao Xuân Xang

Hoàng Tăng Bí

Hoàng Minh Bàn
Hoàng Minh Giám
Hoàng Luyện Thiết
Hoàng Dụng Huyên

- Tự Nộn Thúy.

- Con thứ 6 cụ Cao xuân Dục và bà Ngô thị Trinh.

- Sinh năm Nhâm Ngọ 1882 tại làng Thịnh Mỹ, mất ngày 06-05 năm Giáp ngọ ( 06-06-1954) tại Bắc Việt.

- Chồng là cụ Hoàng tăng Bí, sinh năm Tân tỵ 1881, mất năm Kỷ mão 1939 tại Hà nội, con cụ Hoàng Hy Thuần, quán xã Đông ngạc, huyện Từ liêm, tỉnh Hà DDông.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français