Cao Thị Thuyên - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh

[edit]

Cao Thị Thuyên

1882 – 1954

( Việt Nam )

Cao Xuân Xang

Hoàng Tăng Bí

Hoàng Minh Bàn
Hoàng Minh Giám
Hoàng Luyện Thiết
Hoàng Dụng Huyên

- Tự Nộn Thúy.

- Con thứ 6 cụ Cao xuân Dục và bà Ngô thị Trinh.

- Sinh năm Nhâm Ngọ 1882 tại làng Thịnh Mỹ, mất ngày 06-05 năm Giáp ngọ ( 06-06-1954) tại Bắc Việt.

- Chồng là cụ Hoàng tăng Bí, sinh năm Tân tỵ 1881, mất năm Kỷ mão 1939 tại Hà nội, con cụ Hoàng Hy Thuần, quán xã Đông ngạc, huyện Từ liêm, tỉnh Hà DDông.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Thuyên?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français