Huỳnh Hành - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liễu
Cao Xuân Khôi   –   Hoàng Thị Ba

Huỳnh Hành

1921 – 1987
Thiếu tá
( Việt Nam )

Cao Thị Ngọc Lan


Huỳnh Thị Châu
Huỳnh Thị Thuỷ
Huỳnh Thị Nhung

Sinh ra và mất tại Sông bé.

Tập kết ra Bắc, lên chức đến Thiếu tá quân đội.

Về hưu năm 1981. Về làm đồn điển cao su tại Sông Bé.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français