Cao Xuân Đạm - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liễu
Cao Xuân Khôi   –   Hoàng Thị Ba

[edit]

Cao Xuân Đạm

1934 – 2009
Kỹ Sư Cơ Khí.
( Sài Gòn )

Cao Thị Ngọc Lan
Cao Thị Ngọc Oanh
Cao Xuân Thục
Cao Thị Hồng Đương
Cao Thị Thu Cầm
Cao Thị Mỹ Dung

Phạm Thị Huệ

Cao Thị Thanh Hải
Cao Xuân Tuấn
Cao Xuân Hạnh
Cao Thị Kim Yến
Cao Thị Bích Vân
Cao Xuân Cường

Học truờng Nguyễn Xuân Ôn. Năm 1951 nhập ngũ Lục Quân, theo binh nghiệp Pháo Binh năm 1953.

Giải ngũ, học trường Đại học Kỹ Thuật Hải Phòng, chuyên khoa máy móc đường thủy, tốt nghiệp Kỹ Sư năm 1964.

Là người Kỹ Sư giỏi, ông giữ những chức vụ chính yếu tại khu kỹ nghệ cảng Hải Phòng từ năm 1967 đến năm 1977.

Năm 1978 vào Sàigon nhận chức trưởng phòng Kỹ Thuật nhà máy thủy bộ, sau đó làm giám đốc nhà máy cơ khí quận Phú Nhuận, đến khi về hưu năm 1987.

Mất năm 2009 tại Việt Nam.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français