caoxuan.com Facebook
English
Français
Gia Phả Hình Ảnh Nhà Thờ Cố Đông Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liễu
Cao Xuân Khôi   –   Bùi Thị Huyên

[edit]

Cao Xuân Hoạt


1913 – 1970
nhà thầu xây dựng
( Sài Gòn )

Cao Xuân Kỳ

Nguyễn Thị Oanh

Cao Thị Hồng
Trần Thị Cúc

Cao Thị Lý
Cao Thị Huệ
Cao Thị Lan

- Trưởng nam của cụ Cao Xuân Khôi và Cụ Bùi Thị Huyền

- Sinh ngày 24-11 năm Nhâm Tý (01-01-1913) mất ngày 8-6 năm Canh Tuất (10-07-1970) tại đường Bạch đằng tỉnh Gia Định.

- Học trường Quốc học Vinh, khoảng năm 1943 đi du học nước ngoài rồi về Sài gòn làm thư ký, sau làm chủ doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, thường cưu mang giúp đỡ bà con họ mạc từ Bắc vào.

- Có 4 người con gái.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français