Cao Xuân Hoạt - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liễu
Cao Xuân Khôi   –   Bùi Thị Huyên

[edit]

Cao Xuân Hoạt


1913 – 1970
nhà thầu xây dựng
( Sài Gòn )

Cao Xuân Kỳ

Nguyễn Thị Oanh

Cao Thị Hồng
Trần Thị Cúc

Cao Thị Lý
Cao Thị Huệ
Cao Thị Lan

Trưởng nam của cụ Cao Xuân Khôi và Cụ Bùi Thị Huyền

Sinh ngày 24 tháng 11 năm Nhâm Tý (01-01-1913) mất ngày tháng 6 năm Canh Tuất (10-07-1970) tại Gia Định.

Học trường Quốc học Vinh, khoảng năm 1943 đi du học nước ngoài rồi về Sài gòn làm thư ký, sau làm chủ doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, thường cưu mang giúp đỡ bà con họ mạc từ Bắc vào.

Có 4 người con gái.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|
Cao Xuân Thục
(1940 - )
Công nhân hỏa xa

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français