Cao Xuân Hoạt - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liễu
Cao Xuân Khôi   –   Bùi Thị Huyên

[edit]

Cao Xuân Hoạt


1913 – 1970
nhà thầu xây dựng
( Sài Gòn )

Cao Xuân Kỳ

Nguyễn Thị Oanh

Cao Thị Hồng
Trần Thị Cúc

Cao Thị Lý
Cao Thị Huệ
Cao Thị Lan

Trưởng nam của cụ Cao Xuân Khôi và Cụ Bùi Thị Huyền

Sinh ngày 24 tháng 11 năm Nhâm Tý (01-01-1913) mất ngày tháng 6 năm Canh Tuất (10-07-1970) tại Gia Định.

Học trường Quốc học Vinh, khoảng năm 1943 đi du học nước ngoài rồi về Sài gòn làm thư ký, sau làm chủ doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, thường cưu mang giúp đỡ bà con họ mạc từ Bắc vào.

Có 4 người con gái.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|
Đặng Văn Oánh
(1885 - 1953)
Giáo thụ phủ An Nhân

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français