Dòng họ Cao-Xuân
Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liên

[edit]

Cao Xuân Khôi

– 1955

( Việt Nam )

Bùi Thị Huyên

Cao Xuân Hoạt
Cao Xuân Kỳ
Hoàng Thị Ba

Cao Xuân Đạm
Cao Thị Ngọc Lan
Cao Thị Ngọc Oanh
Cao Xuân Thục
Cao Thị Hồng Đương
Cao Thị Thu Cầm
Cao Thị Mỹ Dung

Con bà Trương thị Liên, quán xã Cao xá, phủ Diễn châu,tỉnh Nghệ an.

Đỗ Tú tài tại trường Thừa Thiên.

Người văn hoa, nhưng lại giỏi về kỹ thuật, máy móc.

Lấy vợ tại Huế là bà Bùi thị Huyền, con cụ Bùi quang Điển, sinh được 2 người con.

Sau kết hôn với bà Hoàng thị Ba có thêm 7 người con.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Hình Ảnh || Liên Lạc || Tiếp tay - Help! || English || Français