Cao Xuân Khôi - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liễu

[edit]

Cao Xuân Khôi


– 1955

( Nghệ An )

Bùi Thị Huyên

Cao Xuân Hoạt
Cao Xuân Kỳ
Hoàng Thị Ba

Cao Xuân Đạm
Cao Thị Ngọc Lan
Cao Thị Ngọc Oanh
Cao Xuân Thục
Cao Thị Hồng Đương
Cao Thị Thu Cầm
Cao Thị Mỹ Dung

Con cụ Trương Thị Liễu, quán xã Cao xá, phủ Diễn châu,tỉnh Nghệ an.

Đỗ Tú tài tại trường Thừa Thiên Huế.

Cụ là người văn hoa viết chữ Nho rất đẹp. Nhiều người từ khắp các tỉnh thường đến xin chữ, thơ phú và câu đối của Cụ.

Cụ thường đàm đạo với anh em con cháu trong nhà, mỗi khi ông Cao Xuân Huy đi dạy học về thường cùng Cụ hiệu đính tra cứu sách vở.

Cụ giao tiếp được bằng tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật, và giỏi cả về kỹ thuật, máy móc.

Lấy vợ tại Huế là bà Bùi thị Huyền, con cụ Bùi quang Điển, sinh được 2 người con.

Sau kết hôn với bà Hoàng thị Ba có 7 người con.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

Cao Xuân Đôn
(1901 - 1940)
Hàn lâm viện trước tác

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français