Cao Thị Quán - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp

Cao Thị Bích
Cao Xuân Tiếu

[edit]

Cao Thị Quán

Cao Thị Hòa

Nguyễn Xuân Trị

Nguyễn Thị Ái
Nguyễn Thị Dương
Nguyễn Thị Thêu
Nguyễn Thị Khuê
Nguyễn Xuân Lương

Con thứ 3 cụ Cao xuân Dục và bà Phan thị Tiệp.

Chồng là Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trị, trưởng nam của cụ Tiến sỹ Nguyễn xuân Ôn, quán xã Văn Hiến, tổng Lương Điền, phủ Diễn Châu,tỉnh Nghệ An, lãnh tụ phong trào Cần Vương ở Nghệ An. Cụ Trị mất khi mới 41 tuổi.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Quán?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français