Cao Xuân Ái Minh - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

Cao Xuân Ái Châu
Cao Xuân Quỳnh Châu
Cao Xuân Năng
Cao Xuân Mạch
Cao Xuân Ái Quỳnh

[edit]

Cao Xuân Ái Minh


1956 –
Giáo sư âm nhạc
( Sydney Úc Đại Lợi )

Cao Xuân Bàng
Cao Xuân Kiên

Nguyễn Mạnh Tiến

Nguyễn Hạo Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn An Nhiên

Sinh tại Rạch Giá.

Trung học Nguyễn bá Tòng Saigon.

Tốt nghiệp Thủ Khoa trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon năm 1974

Giảng viên Dương Cầm tại viện Âm Nhạc Saigon từ năm 1974 đến 1980

Vượt biển và định cư tại Úc từ cuối năm 1980.

Kết hôn cùng bác sĩ Nguyễn mạnh Tiến năm 1982.

Tốt nghiệp cử nhân [biểu diễn] dương cầm Conservatorium Sydney 1985.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français