Cao Xuân Đằng - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du

Cao Thị Huệ
Cao Thị Thái
Cao Thị Phú

[edit]

Cao Xuân Đằng


1920 – 1980
Quan Thuế
( Việt Nam )

Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

Cao Xuân Ái Châu
Cao Xuân Quỳnh Châu
Cao Xuân Năng
Cao Xuân Mạch
Cao Xuân Ái Quỳnh
Cao Xuân Ái Minh
Cao Xuân Bàng
Cao Xuân Kiên

Ông Cao Xuân Đằng sinh năm 1920 tại làng Thịnh Mỹ, Nghệ An, là con thứ 20 (con út) của cụ Cao Xuân Tiếu.

Thi đỗ Tú Tài, học Y Khoa tại đại học Hà Nội. Lấy vợ năm 1945, theo ý vợ ông không theo đuổi ngành Y khoa, đi dạy toán trường Thịnh Mỹ.

Năm 1951 di cư vào miền Nam. Làm công chức Quan Thuế thời chính phủ Ngô Đình Diệm.

Từ năm 1955 đến năm 1958, làm trưởng ty Quan Thuế Rạch Giá.

Năm 1959 làm nhân viên nha Tổng Giám Đốc Quan Thuế.

Sau cuộc đảo chính năm 1963, ông rời nha Quan Thuế, lên Ban Mê Thuộc làm nghiệp chủ đồn điền cà phê.

Ông Cao Xuân Đằng mất năm 1980, tại Sài Gòn.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Đằng?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français