Cao Xuân Đằng - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du

Cao Thị Huệ
Cao Thị Thái
Cao Thị Phú

[edit]

Cao Xuân Đằng


1920 – 1980
Quan Thuế
( Việt Nam )

Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

Cao Xuân Ái Châu
Cao Xuân Quỳnh Châu
Cao Xuân Năng
Cao Xuân Mạch
Cao Xuân Ái Quỳnh
Cao Xuân Ái Minh
Cao Xuân Bàng
Cao Xuân Kiên

Ông Cao Xuân Đằng sinh năm 1920 tại làng Thịnh Mỹ, Nghệ An, là con thứ 20 (con út) của cụ Cao Xuân Tiếu.

Thi đỗ Tú Tài, học Y Khoa tại đại học Hà Nội. Lấy vợ năm 1945, theo ý vợ ông không theo đuổi ngành Y khoa, đi dạy toán trường Thịnh Mỹ.

Năm 1951 di cư vào miền Nam. Làm công chức Quan Thuế thời chính phủ Ngô Đình Diệm.

Từ năm 1955 đến năm 1958, làm trưởng ty Quan Thuế Rạch Giá.

Năm 1959 làm nhân viên nha Tổng Giám Đốc Quan Thuế.

Sau cuộc đảo chính năm 1963, ông rời nha Quan Thuế, lên Ban Mê Thuộc làm nghiệp chủ đồn điền cà phê.

Ông Cao Xuân Đằng mất năm 1980, tại Sài Gòn.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français