Bùi Văn Hường - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du

Bùi Văn Hường


1920 – 1988
Giáo viên
( Việt Nam )

Cao Thị Phú


Bùi Cao Chính
Bùi Văn Tú
Bùi Văn Chương
Bùi Văn Tứ
Bùi Thị Đào

Năm 1940 ông đậu Tú tài và được bổ nhiệm làm giáo viên.

Trong kháng chiến ông tham gia công tác thanh niên cứu quốc.

Từ 1954 ông giáo viên trung học tại thàh phố Vinh Nghệ An.

Ông là một người đam mê nghiên cứu và có một tình yêu lớn đối với sinh vật, môi trường và ông đã truyền tình yêu đó cho học sinh trong suốt cuộc đời giáo viên của mình. Một con người yêu thiên nhiên , yêu quê hương của mình mà không thể đi xa được.

Trong chiến tranh 1964 ông phụ trách phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường Trung học Thành phố Vinh.

Sau khi bà Cao Thị Phú mất, từ năm 1968 đến năm 1973 ông kết bạn già với bà Nguyễn Thị Xoan (bà mẹ Việt Nam Anh Hùng).

Ông mất 1988 tại thành phố Vinh Nghệ An.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

|

Cao Xuân Anh Thư
(2007 - )
Học sinh

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
21-Jan-2020:
Cao Xuân Tiến
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français