Cao Xuân Do - caoxuan.com -
Gia Phả


|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
22-Apr-2018:
Cao Thị Hòa
17-Apr-2018:
Từ Bộ Cam
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm
24-Feb-2018:
Cao Thị Đóa
07-Feb-2018:
Tạ Đình An
Tạ Kim Phương
26-Jan-2018:
Tạ Đình Hòe
13-Jan-2018:
27-Dec-2017:
Cao Xuân Linh
Cao Xuân Dương
24-Dec-2017:
Cao Thị Hóa
15-Dec-2017:
Cao Xuân Đỗ
Cao Huy Hiển
Cao Thị Thu
Cao Thị Tâm
12-Dec-2017:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Thị Chín
Cao Xuân Đỗ
Cao Xuân Do
Cao Huy Bảy
Cao Huy Hiển
Cao Thị Thu
Cao Thị Tâm
Cao Thị Sửu
Cao Huy Chung
Cao Huy Phương
Cao Xuân Hạnh
Cao Thị Thanh Hải
Cao Thị Lan
Cao Thị Huệ
Trần Thị Cúc
Cao Xuân Hoạt
Cao Thị Xuân Phương
Cao Xuân Khôi
10-Dec-2017:
Trương Thị Liễu
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
caoxuan.com Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Ân

Cao Xuân Huy

[edit]

Cao Xuân Do

1911 – 1993
Thư ký Bưu điện
( Sài Gòn )

Cao Thị Huỳnh
Cao Thị Cư

Lữ Thị Loan

Cao Thị Phác
Cao Xuân Nhật
Cao Thị Xuân Nguyệt
Cao Xuân Đỗ

- Con thứ 15 của cụ Cao Xuân Tiếu và Cụ Nguyễn Thị Ân.

- Sinh ngày 05-01 năm Tân hợi (03-02-1911) tại Quỳnh Lưu.

- Học ở trường Quốc học Huế(1922-1924),trung học Vinh(1925-1928).

- Làm Thư ký Bưu điện tại Cambodge (1930-1937),ở Hà nội(1937-1946).Về ở làng Thịnh mỹ(1947-1954),đến năm 1955 thì di cư vào Saigon. Được tái bổ làm Thư ký Bưu điện năm 1956. Về hưu năm 1966.

- Tại Trà vinh,ngày 17-02 năm Đinh sửu (17-08-1937),lập gia đình với bà Lữ Thị Loan sinh năm Bính thìn 1916. Có bốn người con.

- Ông Cao Xuân Do mất tại Saigon năm 1993.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français