Cao Xuân Do - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Ân

Cao Xuân Huy

[edit]

Cao Xuân Do

1911 – 1993
Thư ký Bưu điện
( Sài Gòn )

Cao Thị Huỳnh
Cao Thị Cư

Lữ Thị Loan

Cao Thị Phác
Cao Xuân Nhật
Cao Thị Xuân Nguyệt
Cao Xuân Đỗ

- Con thứ 15 của cụ Cao Xuân Tiếu và Cụ Nguyễn Thị Ân.

- Sinh ngày 05-01 năm Tân hợi (03-02-1911) tại Quỳnh Lưu.

- Học ở trường Quốc học Huế(1922-1924),trung học Vinh(1925-1928).

- Làm Thư ký Bưu điện tại Cambodge (1930-1937),ở Hà nội(1937-1946).Về ở làng Thịnh mỹ(1947-1954),đến năm 1955 thì di cư vào Saigon. Được tái bổ làm Thư ký Bưu điện năm 1956. Về hưu năm 1966.

- Tại Trà vinh,ngày 17-02 năm Đinh sửu (17-08-1937),lập gia đình với bà Lữ Thị Loan sinh năm Bính thìn 1916. Có bốn người con.

- Ông Cao Xuân Do mất tại Saigon năm 1993.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

Cao Thị Hóa
(1900 - 1973)

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français