Cao Xuân Do - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Ân

Cao Xuân Huy

[edit]

Cao Xuân Do

1911 – 1993
Thư ký Bưu điện
( Sài Gòn )

Cao Thị Huỳnh
Cao Thị Cư

Lữ Thị Loan

Cao Thị Phác
Cao Xuân Nhật
Cao Thị Xuân Nguyệt
Cao Xuân Đỗ

- Con thứ 15 của cụ Cao Xuân Tiếu và Cụ Nguyễn Thị Ân.

- Sinh ngày 05-01 năm Tân hợi (03-02-1911) tại Quỳnh Lưu.

- Học ở trường Quốc học Huế(1922-1924),trung học Vinh(1925-1928).

- Làm Thư ký Bưu điện tại Cambodge (1930-1937),ở Hà nội(1937-1946).Về ở làng Thịnh mỹ(1947-1954),đến năm 1955 thì di cư vào Saigon. Được tái bổ làm Thư ký Bưu điện năm 1956. Về hưu năm 1966.

- Tại Trà vinh,ngày 17-02 năm Đinh sửu (17-08-1937),lập gia đình với bà Lữ Thị Loan sinh năm Bính thìn 1916. Có bốn người con.

- Ông Cao Xuân Do mất tại Saigon năm 1993.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|
Cao Xuân Kim Tiên
(1960 - )
Cử nhân Tài chánh-Kế toán

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
04-Oct-2019:
Hồ Thị Hạnh
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi
24-Aug-2019:
10-Aug-2019:
Tạ Thị Nhỡ
15-Jul-2019:
12-Jul-2019:
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
29-Jun-2019:
Marcelo Fernanadez
Phan Chí Cao Dương
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
23-Feb-2019:
Vũ T Kim Anh
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français