Cao Xuân Do - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Ân

Cao Xuân Huy

[edit]

Cao Xuân Do

1911 – 1993
Thư ký Bưu điện
( Sài Gòn )

Cao Thị Huỳnh
Cao Thị Cư

Lữ Thị Loan

Cao Thị Phác
Cao Xuân Nhật
Cao Thị Xuân Nguyệt
Cao Xuân Đỗ

- Con thứ 15 của cụ Cao Xuân Tiếu và Cụ Nguyễn Thị Ân.

- Sinh ngày 05-01 năm Tân hợi (03-02-1911) tại Quỳnh Lưu.

- Học ở trường Quốc học Huế(1922-1924),trung học Vinh(1925-1928).

- Làm Thư ký Bưu điện tại Cambodge (1930-1937),ở Hà nội(1937-1946).Về ở làng Thịnh mỹ(1947-1954),đến năm 1955 thì di cư vào Saigon. Được tái bổ làm Thư ký Bưu điện năm 1956. Về hưu năm 1966.

- Tại Trà vinh,ngày 17-02 năm Đinh sửu (17-08-1937),lập gia đình với bà Lữ Thị Loan sinh năm Bính thìn 1916. Có bốn người con.

- Ông Cao Xuân Do mất tại Saigon năm 1993.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|
Đặng Văn Hướng
(1887 - 1954)
Giáo phụ Diễn Châu

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français