Cao Xuân Hạo - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Ân
Cao Xuân Huy   –   Tôn Nữ Thị Cơ

[edit]

Cao Xuân Hạo


1930 – 2007
Giáo Sư Văn Chương

Cao Thị Cam
Cao Thị Như Lan

Lê Tố Nga

Cao Xuân Minh
Cao Xuân Trúc Thanh
Nguyễn Kim Thanh

Tên khai sinh đồng thời là bút danh, sinh năm 1930 tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Giáo sư Cao Xuân Hạo là một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng thế giới với những đóng góp suất sắc trong việc định hình phương pháp phân tích cấu trúc câu tiếng Việt.

Ông còn là dịch giả, giáo sư văn chương uyên bác.

Trong thời chiến Cao Xuân Hạo tham gia quân đội và hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thời bình, ông tốt nghiệp học Ðại học văn khoa, ở lại dạy ngôn ngữ tại Ðại học tổng hợp Hà Nội.

Dịch sách và hiệu đính các sách dịch của nước ngoài.

Tác phẩm dịch đã xuất bản:

Người con gái viên đại uý (truyện 1959);

Chiến tranh và hòa bình (tiểu thuyết 1962);

Chuyện núi đồi và thảo nguyên (truyện ngắn 1963);

Trên những nẻo đường chiến tranh (tiểu thuyết 1964);

Truyện ngắn Goócki (1966);

Con đường đau khổ (tiểu thuyết 1973);

Tội ác và trừng phạt (tiểu thuyết 1983);

Ðèn không hắt bóng (1986);

Papillon (1988);

Khải hoàn môn (1988).

Nhà văn đã được nhận giải thưởng về dịch thuật 1985 của Hội nhà văn VN .

Ông Cao Xuân Hạo mất năm 2007.

____________________

Bài trên internet:

 • wikipedia Việt

 • Về ẢO ẢNH và ẢO GIÁC

 • Chứng Vĩ Cuồng

 • Cao Xuân Hạo – Nhà ngữ học - Hoàng Dũng

 • Cao Xuân Hạo – chàng Don Quijote độc hành - Hà Văn Thùy

 • Giới trẻ đang học cái thứ gần 100%... không phải là tiếng Việt - chungta.com

  Sách:

 • Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng

  [edit]

 • ?Bạn có thông tin về Cao Xuân Hạo?
  Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
  Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
  Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

  Tra liên hệ giữa hai người

  Tên người 1

  Tên người 2

  


  Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français