Cao Xuân Huy - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Ân

[edit]

Cao Xuân Huy


1900 – 1983
Giáo Sư - Triết Gia - Hán Học
( Việt Nam )

Cao Xuân Do
Cao Thị Huỳnh
Cao Thị Cư

Tôn Nữ Thị Cơ

Cao Xuân Hạo
Cao Thị Cam
Cao Thị Như Lan

Sinh tại làng Thịnh Mỹ, xã Cao Xá, phủ Diễn Châu (Nghệ An).

Năm 1925, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Ðông Dương, ông được bổ dạy tại trường Quốc học (Huế).

Trong kháng chiến chống Pháp, ông dạy lớp Ðại học Văn khoa đầu tiên tại Liên khu IV. Sau năm 1954, ông là giáo sư khoa Ngữ văn của trường Ðại học Tổng hợp và Ðại học Sư phạm Hà Nội.

Sau đó ông là chuyên gia Hán - Nôm của Viện Vãn học. Thời gian này, ông đã dịch, hiệu đính nhiều tác phẩm cổ điển của văn hoá Việt Nam. Những bài giảng của ông, sau khi ông mất, đã được học trò biên soạn lại thành tập sách giá trị "Tư tưởng phương Ðông - gợi những điểm nhìn tham chiếu".


From 203.45.85.59 on Thu Mar 30 20:12

Xin bấm vào đây để bổ túc thêm cho bài về cụ Cao Xuân Huy trên mạng bách khoa tòan thư wikipedia

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Huy?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français