Cao Thị Chín - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Tôn Nữ Thị Lài

Cao Thị Yên
Cao Thị Hóa
Cao Xuân Đôn

[edit]

Cao Thị Chín

1903 – 1957

( Nghệ An )

Cao Huy Phương

Cao Huy Chung
Cao Thị Sửu
Cao Huy Đỉnh
Cao Thị Tâm
Cao Thị Thu
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy

Con thứ 12 của Cụ Cao Xuân Tiếu và Cụ Tôn Nữ Thị Lài.

Lấy chồng là cụ Cao Huy Xuyến, quán làng Thịnh Mỹ, phủ Diễn Châu Nghệ an, hàm cửu phẩm văn giai, nên cụ bà được gọi là bà Cửu Phương. Cụ có 7 người con.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Chín?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français