Cao Thị Hóa - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Tôn Nữ Thị Lài

Cao Thị Yên

[edit]

Cao Thị Hóa


1900 – 1973

( Việt Nam )

Cao Xuân Đôn
Cao Thị Chín

Nguyễn Dị

Nguyễn Xuân Lộc
Nguyễn Xuân Phúc
Nguyễn Xuân Trinh

Sinh năm 1900. Năm 1921 làm kế thất cho ông Nguyễn Dị,

nên gọi là Bà Huyện Dị. Mất tại Hà Nội năm 1973.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Hóa?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français