Cao Thị Yên - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Tôn Nữ Thị Lài

[edit]

Cao Thị Yên

1894 –

( Việt Nam )

Cao Thị Hóa
Cao Xuân Đôn
Cao Thị Chín

Hồ Đắc Khôi

Hồ Thị Thể Ngãi

Bà lấy chồng ở Thanh Hóa, sau khi chồng mất thì về lại quê ở Nghệ An. Bà được gọi là Bà Ấm Yên.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Yên?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français