Tôn Nữ Thị Lài - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp

Tôn Nữ Thị Lài

Cao Xuân Tiếu


Cao Thị Yên
Cao Thị Hóa
Cao Xuân Đôn
Cao Thị Chín

Bà Tôn Nữ Thị Lài là con của Cụ Tôn Thất Loan.

Cụ Tôn Thất Loan (1842-1894) là Thượng thư Bộ Binh; kiêm chức Hữu tôn khanh Phủ Tôn Nhơn; Tước Trung nghị đại phu Quang lộc tự khanh và Cụ bà Tống Thị Liên tức Tống Thị Trác Thanh.

[edit]

?Bạn có thông tin về Tôn Nữ Thị Lài?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français