Chu Mạnh Khôi - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Chu Mạnh Khôi

1902 – 1970
Hàn Lâm viện Thị độc học sĩ
( Việt Nam )

Cao Thị Khiết


Chu Thị Tuyết Mai
Chu Thị Bích Hải
Chu Thị Biền
Chu Bồi Đức
Chu Thế Cường
Chu Thị Minh Thu

- Cụ sinh năm Nhâm dần 1902,là con cụ Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh, Án sát tỉnh Hưng Yên và bà Nguyễn thị Chiều, quán xã Phú thị, huyện Đông an,tỉnh Hưng yên.

- Cụ học chữ Nho được mấy năm rồi quay sang học chữ Pháp ở Lycee du protectorat Hà nội,đến năm thứ 3( Enseiqnement primaire superieur ) được ban hàm Hàn Lâm viện Thị độc học sỹ.

Di cư vào Saigon năm 1955.

- Cụ mất ngày 23-12 năm Kỷ dậu (30-01-1970)tại quận 10,Saigon.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
21-Jan-2020:
Cao Xuân Tiến
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français