Từ Bộ Cam - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Thị Giảng   –   Từ Bộ Chỉ

Từ Bộ Chương

[edit]

Từ Bộ Cam

1924 – 2000
Đại Úy

Từ Cao Lan
Từ Cao Phan
Từ Cao Thị Hương Giang
Từ Cao Phác
Từ Cao Thị Như Ngọc
Từ Cao Thị Như Châu
Từ Cao Trị
Từ Cao Thị Như Trang
Từ Cao Hồng
Từ Cao Thắng
Từ Cao Tuấn

Đặng Thị Minh Nguyệt

Đại úy chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện không quân - Nha Trang - quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông qua đời năm 2000 tại Hoa Kỳ.

Tấm hình trên chụp 15 khóa sinh sau khi mãn khóa bay (được thả solo). Trong số này có 4 khóa sinh trước đó đã tốt nghiệp Khóa 3 Võ Bị Liên Quân Đà Lạt mặc lễ phục sĩ quan màu trắng, gồm (từ trái) Thiếu úy Từ Bộ Cam, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Oánh, Thiếu úy Nguyễn Thế Anh; và Thiếu úy Võ Dinh (đứng mép bên phải). Người mặc quần áo dân sự đứng giữa là Ông Phó Tỉnh Trưởng Nha Trang, phía sau ông là NT Phạm Long Sửu (Thủ khoa của khóa).

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

Nguyễn Khánh Hồng
(1956 - )
Giáo Sư Âm Nhạc

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français