Từ Bộ Cam - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Thị Giảng   –   Từ Bộ Chỉ

Từ Bộ Chương

[edit]

Từ Bộ Cam

1924 – 2000
Đại Úy

Từ Cao Lan
Từ Cao Phan
Từ Cao Thị Hương Giang
Từ Cao Phác
Từ Cao Thị Như Ngọc
Từ Cao Thị Như Châu
Từ Cao Trị
Từ Cao Thị Như Trang
Từ Cao Hồng
Từ Cao Thắng
Từ Cao Tuấn

Đặng Thị Minh Nguyệt

Đại úy chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện không quân - Nha Trang - quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông qua đời năm 2000 tại Hoa Kỳ.

Tấm hình trên chụp 15 khóa sinh sau khi mãn khóa bay (được thả solo). Trong số này có 4 khóa sinh trước đó đã tốt nghiệp Khóa 3 Võ Bị Liên Quân Đà Lạt mặc lễ phục sĩ quan màu trắng, gồm (từ trái) Thiếu úy Từ Bộ Cam, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Oánh, Thiếu úy Nguyễn Thế Anh; và Thiếu úy Võ Dinh (đứng mép bên phải). Người mặc quần áo dân sự đứng giữa là Ông Phó Tỉnh Trưởng Nha Trang, phía sau ông là NT Phạm Long Sửu (Thủ khoa của khóa).

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|
Võ Thị Lệ
(1916 - 1931)

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français