Từ Bộ Chỉ - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Từ Bộ Chỉ

1897 – 1973
Tham tá
( Việt Nam )

Cao Thị Giảng


Từ Bộ Chương
Từ Bộ Cam
Từ Cao Lan
Từ Cao Phan
Từ Cao Thị Hương Giang
Từ Cao Phác
Từ Cao Thị Như Ngọc
Từ Cao Thị Như Châu
Từ Cao Trị
Từ Cao Thị Như Trang
Từ Cao Hồng
Từ Cao Thắng
Từ Cao Tuấn

Cụ sinh năm Đinh dậu 1897, con cụ Từ Thiệp, Phó bảng, Thượng thư hưu trí, và bà Đặng Thị Nghị, quán xã Khê hồi, huyện Thượng phúc, tỉnh Hà đông.

Cụ Từ bộ Chỉ đỗ Tham tá. Làm việc cho các Tòa hành chánh Đà Nẵng, Phú yên.

Cụ hưu trí năm 1945, cư ngụ tại làng Thịnh mỹ năm 1946.

Di cư vào Saigon năm 1952. Mở phòng cố vấn luật tại Tuy hòa.

Cụ mất ngày 06-05 năm Qúy sửu (06-06-1973) tại nhà riêng đường Trương minh Giảng,Saigon.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
21-Jan-2020:
Cao Xuân Tiến
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français