Cao Thị Giảng - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo
Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm

[edit]

Cao Thị Giảng

1901 – 1963

( Việt Nam )

Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường

Từ Bộ Chỉ

Từ Bộ Chương
Từ Bộ Cam
Từ Cao Lan
Từ Cao Phan
Từ Cao Thị Hương Giang
Từ Cao Phác
Từ Cao Thị Như Ngọc
Từ Cao Thị Như Châu
Từ Cao Trị
Từ Cao Thị Như Trang
Từ Cao Hồng
Từ Cao Thắng
Từ Cao Tuấn

Cụ cao Thị Giảng sinh ngày 11-11 năm Canh Tý (01-01-1901) tại làng Thịnh Mỹ.

Lập gia đình với cụ Từ bộ Chỉ (Tham tá, làm việc tại Đà nẵng, Phú yên).

Hai cụ có 13 người con.

Cụ cao Thị Giảng mất ngày 08-06 năm Qúy mão (28-07-1963) tại Hà Nội.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Giảng?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français