Đoàn Đình Chi - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Đoàn Đình Chi

1894 – 1965
Bố chánh Thái Bình
( Việt Nam )

Cao Thị Trân


Đoàn Đình Hoè

Con Thượng thư bộ Công, Đoàn Đình Nhàn và bà Vũ thị Trị, quán làng Đào lạng, phủ Vĩnh ninh, tỉnh Hải dương.

Sinh ngày 12-02 năm Gíap ngọ(18-03-1894) tại Hải Dương.

Mất ngày 18-09 năm Ất tỵ (12-10-1965) tại khu phố Hòa hưng, quận 3, Saigon.

Cụ đỗ Cử nhân trường Thừa thiên khoa Ất mão 1915. Làm quan giữ các chức vụ Tri huyện Bình khê, Tri phủ Quảng ninh, Thương tá tỉnh Thanh hóa tại Trung kỳ.Thuyên chuyển ra Bắc kỳ và giữ những chức vụ Tri phủ Ứng hòa, Tri phủ Từ sơn, Thương tá tỉnh Hưng yên, Bố chánh tỉnh Thái Bình.

Hưu trí năm 1944,về quê quán tại Ninh giang. Di cư vào Saigon năm 1954.

Có hai người con nuôi là Đoàn Đình Hòe và Đoàn Thị Toàn (tức Cao thị Toàn Cơ con cụ Cao xuân Tảo )

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
19-Feb-2019:
Vu T Kim Anh
Vu T Kim Anh
24-Jan-2019:
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français