Cao Thị Trân - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo
Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện

[edit]

Cao Thị Trân

1898 – 1981

( Việt Nam )

Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường

Đoàn Đình Chi

Đoàn Đình Hoè

- Con thứ 4 cụ Cao xuân Tiếu và bà Nguyễn thị Vịnh.

- Sinh ngày 09-01 năm Mậu Tuất (30-01-1898) tại làng Thịnh Mỹ, Nghệ An. Mất ngày 17-01 năm Tân Dậu (21-02-1981) tại Saigon.

- Lập gia đình tháng 2 năm Quý sửu 1913,tại Nghệ an. Chồng là cụ bố chánh Đoàn đình Chi nên trong họ thường gọi bà là O Bố.

- Không có con. Có hai người con nuôi là Đoàn Đình Hòe và Đoàn Thị Toàn (tức bà Cao Thị Toàn Cơ con ông Cao xuân Tảo)

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français