Cao Thị Viện - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo
Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu

[edit]

Cao Thị Viện

1893 – 1934

( Việt nam )

Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường

Trần Khánh Vân

Trần Thị Ân
Trần Thị Huệ
Trần Thị Diễm Anh
Trần Khánh Hồng

- Con thứ 3 của cụ Cao xuân Tiếu và bà Nguyễn thị Vịnh.

- Sinh năm Quý tỵ 1893 tại làng Thịnh mỹ.

- Tháng 2 năm Tân hợi 1911,lập gia đình với cụ Trần Khánh Vân tại huyện Can lộc tỉnh Hà tĩnh,có 4 người con.

- Cụ Cao thị Viện mất năm 1934 tại Hà Nội, Cụ Trần khánh Vân mất năm 1954 tại Can Lộc.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Viện?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français