Cao Thị Nhu - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo
Cao Xuân Mại

[edit]

Cao Thị Nhu

1892 – 1955

( Việt Nam )

Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường

Đinh Nho Kham

Đinh Thị Cẩm Hà
Đinh Nho Linh
Đinh Thị Mỹ Diệu
Đinh Thị Thanh Phương

- Con thứ 2 của cụ Cao xuân Tiếu và bà Nguyễn thị Vịnh.

- Sinh năm Nhâm thìn (1892) tại làng Thịnh Mỹ, mất ngày 08-09 năm Ất mùi (21-11-1955) tại làng Gôi mỹ.

- Chồng là cụ Tú tài Đinh nho Kham,có 4 người con.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Nhu?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français