Cao Xuân Mại - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo

[edit]

Cao Xuân Mại

1890 –
Nghĩa Tử
( Việt nam )

Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường

Cần Bổ Túc

Cao Thị Hoài

- Con nuôi của cụ Cao Xuân Tiếu và bà Nguyễn thị Vịnh.

Mấy năm đầu hai cụ sinh con mà không nuôi được.Năm 1890,trong một dịp hành hạt,cụ Cao Xuân Dục xin được một người con trai mới đẻ,đem về Thịnh mỹ cho hai cụ làm con nuôi,đặt tên là Cao xuân Mại.

- Năm 1908 đang theo học trường Y khoa thuộc trường Cao đẳng Đông dương Hà Nội,Cụ Cao xuân Mại bỏ cơ nghiệp lên Yên thế đi theo ông Hoàng Hoa Thám chống Pháp, sau đó tham gia phong trào Đông Du và qua Trung Hoa mất tích.

- Cụ Cao xuân Mại để lại Việt nam vợ và 1 người con gái là Cao thị Hoài,đều mất tích.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Mại?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français