Cao Xuân Mại - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo

[edit]

Cao Xuân Mại

1890 –
Nghĩa Tử
( Việt nam )

Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường

Cần Bổ Túc

Cao Thị Hoài

- Con nuôi của cụ Cao Xuân Tiếu và bà Nguyễn thị Vịnh.

Mấy năm đầu hai cụ sinh con mà không nuôi được.Năm 1890,trong một dịp hành hạt,cụ Cao Xuân Dục xin được một người con trai mới đẻ,đem về Thịnh mỹ cho hai cụ làm con nuôi,đặt tên là Cao xuân Mại.

- Năm 1908 đang theo học trường Y khoa thuộc trường Cao đẳng Đông dương Hà Nội,Cụ Cao xuân Mại bỏ cơ nghiệp lên Yên thế đi theo ông Hoàng Hoa Thám chống Pháp, sau đó tham gia phong trào Đông Du và qua Trung Hoa mất tích.

- Cụ Cao xuân Mại để lại Việt nam vợ và 1 người con gái là Cao thị Hoài,đều mất tích.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

|

Vũ Khiêm
(1975 - )
Cử Nhân Kinh Tế

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Aug-2019:
Đinh Thị Binh
Đinh Nho Kham
10-Aug-2019:
Tạ Thị Nhỡ
15-Jul-2019:
12-Jul-2019:
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
29-Jun-2019:
Marcelo Fernanadez
Phan Chí Cao Dương
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
23-Feb-2019:
Vũ T Kim Anh
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français