Cao Xuân Phổ - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác

[edit]

Cao Xuân Phổ


1930 – 2015
Giáo Sư
( Hà Nội Việt Nam )

Cao Xuân Trứ

Đào Thị Bích Tâm

Cao Xuân Phong
Cao Xuân Phú
Cao Xuân Hà

Ông là người mở đầu trong việc tìm mối quan hệ giữa nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của văn hóa Chàm và đã có mấy chục năm nghiên cứu về nét đặc sắc của di sản văn hóa này.

Ông Cao xuân Phổ Sinh năm 1930 va mất ngày 20 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội. Chôn tại nghĩa trang Sơn Tây.

Gia đình ông bà Phổ (tháng 11 năm 2000)


Internet links:

 • Buddhism as a Contribution to Peace in Vietnam

 • Lạt Ma giáo và Thiền tông Việt Nam-Tương đồng và khác biệt

  [edit]

 • ?Bạn có thông tin về người này?
  Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
  Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
  Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

  Tra liên hệ giữa hai người

  Tên người 1

  Tên người 2

  

  Gia Phả


  |

  |

  |

  ... xem tiếp

  Bổ túc mới nhất:
  24-Mar-2020:
  Anne Junor
  Võ Văn Phiếm
  18-Dec-2019:
  Võ Gia Minh
  07-Dec-2019:
  Nguyễn Tuấn Andrew
  Nguyễn Thúy Mai
  05-Sep-2019:
  Đinh Thị Thanh Phương
  Đinh Nho Sanh
  Đinh Thị Bình
  Đinh Thị Minh
  26-Aug-2019:
  Thạch Xuân Hùng
  Thạch Xuân Sơn
  Thạch Thị Hương
  Thạch Thị Loan
  Thạch Thị Mỹ
  Thạch Xuân Thành
  Thạch Thị Dung
  25-Aug-2019:
  Thái Minh Nghiêm
  Thái Minh Hương
  Thái Hùng Chương
  Thái Hùng Ngọc
  Thái Minh Đức
  Đinh Thị Cẩm Hà
  Thạch Thị Dung
  Thạch Xuân Chi
  Thạch Xuân Thi

  Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français