Cao Xuân Phổ - caoxuan.com -
Gia Phả


|

|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
caoxuan.com Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác

[edit]

Cao Xuân Phổ


1930 – 2015
Giáo Sư
( Hà Nội Việt Nam )

Cao Xuân Trứ

Đào Thị Bích Tâm

Cao Xuân Phong
Cao Xuân Phú
Cao Xuân Hà

Ông là người mở đầu trong việc tìm mối quan hệ giữa nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của văn hóa Chàm và đã có mấy chục năm nghiên cứu về nét đặc sắc của di sản văn hóa này.

Ông Cao xuân Phổ Sinh năm 1930 va mất ngày 20 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội. Chôn tại nghĩa trang Sơn Tây.

Gia đình ông bà Phổ (tháng 11 năm 2000)


Internet links:

 • Buddhism as a Contribution to Peace in Vietnam

 • Lạt Ma giáo và Thiền tông Việt Nam-Tương đồng và khác biệt

  [edit]

 • ?Bạn có thông tin về người này?
  Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
  Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
  Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

  Tra liên hệ giữa hai người

  Tên người 1

  Tên người 2

  


  Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français