Cao Xuân Trác - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ

[edit]

Cao Xuân Trác


1927 – 1996

Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Trần Thị Ánh Tuyết

Cao Xuân Diệu
Cao Xuân Ánh
Cao Xuân Chiêu
Cao Xuân Nguyệt-Đan

Học đại học Kỹ Thuật Huế, học ban Điện đến năm 1945. Tham gia kháng chiến, vào Nam Bộ năm 1945, trở ra Hà Nội năm 1949 để học tiếp ba năm Kỹ Sư tại Đại Học Phú Thọ (1949 -1951).

Vào khoá Hải Quân đầu tiên của Việt Nam (1952), giải ngũ năm 1957. Du học bên Nhật từ năm 1958 đến năm 1959, ngành Hải Dương Học.

Từ năm 1960 đến năm 1968, làm Trưởng ty ngư nghiệp Đà Nẵng. Xin nghỉ năm 1969 để đóng góp cho trương trình "Cơ Quan Phát triển Cộng Đồng" của Mỹ, Unicef và hội Công Giáo cứu trợ.

Vượt biên năm 1978, đến Mỹ năm 1979 cư ngụ tại Orange County California.

Ông Cao Xuân Trác mất ngày 4 tháng 1 năm 1996 tại California, USA.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Trác?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français