Cao Xuân Trác - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ

[edit]

Cao Xuân Trác


1927 – 1996

Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Trần Thị Ánh Tuyết

Cao Xuân Diệu
Cao Xuân Ánh
Cao Xuân Chiêu
Cao Xuân Nguyệt-Đan

Học đại học Kỹ Thuật Huế, học ban Điện đến năm 1945. Tham gia kháng chiến, vào Nam Bộ năm 1945, trở ra Hà Nội năm 1949 để học tiếp ba năm Kỹ Sư tại Đại Học Phú Thọ (1949 -1951).

Vào khoá Hải Quân đầu tiên của Việt Nam (1952), giải ngũ năm 1957. Du học bên Nhật từ năm 1958 đến năm 1959, ngành Hải Dương Học.

Từ năm 1960 đến năm 1968, làm Trưởng ty ngư nghiệp Đà Nẵng. Xin nghỉ năm 1969 để đóng góp cho trương trình "Cơ Quan Phát triển Cộng Đồng" của Mỹ, Unicef và hội Công Giáo cứu trợ.

Vượt biên năm 1978, đến Mỹ năm 1979 cư ngụ tại Orange County California.

Ông Cao Xuân Trác mất ngày 4 tháng 1 năm 1996 tại California, USA.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

Cao Xuân Thành
(1962 - )
Kỹ Sư

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français