Cao Thị Toàn Cơ - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao

[edit]

Cao Thị Toàn Cơ


1925 – 2022

( California / USA )

Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Nguyễn Đức Vỵ

Nguyễn Đức Huấn
Nguyễn Đức Luyện
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Nguyễn Đức Văn
Nguyễn Đức Thư
Nguyễn Đức Quý
Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Thu Vân
Nguyễn Đức Phong

Cao Thị Toàn Cơ từ nhỏ về làm con nuôi bà Cao Thị Trân, em gái của cụ Cao Xuân Tảo, đổi tên là Đoàn Thị Toàn.

Lấy chồng năm 1947, có 11 con.

Cả gia đình sang Mỹ năm 1989.

Bà Cao Thị Toàn Cơ qua đời ngày 24/8/2022 tại California thọ 97 tuổi

Hình chụp ngày 21 FEB 2010

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Toàn Cơ?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français