Cao Xuân Linh - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương

[edit]

Cao Xuân Linh


1923 – 2020

( California (US) )

Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Năm 1945 gia nhập Giải Phóng Quân, đi Nam Bộ Kháng Chiến.

Sau về lại Nghệ An học và đỗ Tú Tài năm 1947. Thời chính phủ Ngô Đình Diệm nhận chức Đại Úy Bảo An.

Sau khi đi tu nghiệp từ Mỹ về, làm chánh văn phòng sở nghiên cứu chính trị từ năm 1957 cho đến năm 1963.

Sau cuộc đảo chánh 1963 bị giam đến cuối năm 1964.

Buôn bán và làm ăn tư nhân đến năm 1978 thì lại bị bắt giam.

Được trả lại tự do năm 1988 và qua Mỹ năm 1992.

Ông Linh mất ngày 11 tháng 5 năm 2020 tại Mỹ, thọ 97 tuổi.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Linh?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français