Cao Xuân Vỹ - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định

[edit]

Cao Xuân Vỹ


1920 – 2013
Giám đốc TNCH

Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Dương Thị Tỉnh

Cao Xuân Tuấn
Cao Xuân Kiệt
Cao Thị Anh Thư

Ông Cao Xuân Vỹ sinh ngày 1 tháng 2, năm 1920, tại Nghệ An.

Ông Cao Xuân Vỹ từng tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1945. Đến năm 1951, ông vào miền nam, tham gia chính quyền Ngô Đình Diệm, giữ vai trò Tổng Giám Đốc Thanh Niên Đệ Nhất Cộng Hòa cho đến thời điểm đảo chánh năm 1963.

Ông Vỹ sang sinh sống tại Mỹ từ năm 1975.

Ông Cao Xuân Vỹ qua đời tại tư gia ở Quận Cam, California, lúc 4 giờ sáng, ngày 11 tháng 10, 2013, thọ 93 tuổi.

Hình chụp ông Vỹ hôm họp mặt ngày 21 Tháng 2 2010

Mạn đàm lịch sử với LS Lâm Lễ Trinh

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Vỹ?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français