Cao Xuân Định - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu

[edit]

Cao Xuân Định

1919 – 2001
Thương gia
( Saigòn - Việt Nam )

Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Võ Thị Phối

Cao Xuân Kim Tiên
Cao Xuân Thùy Như
Cao Xuân Phong
Cao Xuân Phú
Cao Xuân Tố Khanh
Cao Xuân Phúc
Cao Xuân Nguyệt Quế

Làm đại Lý cho công ty Hàng không Cosana, mở công ty Xuất Nhập Cảng Mỹ Thành và Thuận Tiến ở Saigòn.

Năm 1959 được bổ nhiệm Uỷ Viên hội đồng tiền tệ. Cùng trong năm nhận chức Tổng Giám Đốc hảng gỗ Tân Mai ở Biên Hòa. Là thành viên của hội đồng Kinh Tế Quốc Gia năm 1960. Về hưu năm 1964, làm đồn điền cà phê.

Mất ngày 21 tháng 11, 2001, Saigòn.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Định?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français