Tôn Nữ Thị Nhu - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Tôn Nữ Thị Nhu


1896 – 1988

( Việt nam )

Cao Xuân Tảo


Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

- Cụ sinh năm Bính thân (03-06-1896), là con cụ Phụ chánh Đại thần, Phó quang Quân vương Tôn Thất Hân và bà Hứa Thị Quỳnh, quán làng Lại thế, huyện Phú vang, tỉnh Thừa thiên.

- Cụ mất năm 1988 tại Hà nội.

[edit]

?Bạn có thông tin về Tôn Nữ Thị Nhu?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français