Cao Xuân Tảo - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

[edit]

Cao Xuân Tảo


1892 – 1935
Thị Lang
( Việt Nam )

Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường

Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Hiệu Siêu Mai.

Trưởng Nam của cụ Cao Xuân Tiếu và cụ Nguyễn Thị Vịnh.

Sinh năm Tân Mão (11-01-1892) tại làng Thịnh Mỹ.

Mất năm Ất Hợi (27-03-1935) tại Huế.

Đỗ Cử Nhân năm Nhâm tý 1914 tại trường Thừa thiên,Hành tẩu Cơ mật viện, Tri huyện Yên định tỉnh Thanh hóa, Tri phủ Triệu phong tỉnh Quảng trị, Tri phủ Bình sơn tỉnh Quảng ngãi, Viên ngoại bộ Binh. Lang trung, Tá lý bộ Lại. Mất tại chức. Truy thọ Thị Lang.

Cụ Cao xuân Tảo là một bậc tài hoa,biết đủ cầm kỳ thi họa, lấy chim và hoa làm thú tiêu khiển, tinh thông võ nghệ.

Là người yêu nước, Cụ lấy tiền giúp phong trào Đông du. Khi làm quan không điều tra các nhà cách mạng.

Cụ lập gia đình năm 1910. Có 13 người con.

Tứ Đại Đồng Đường: Cao xuân Dục, Cao xuân Tiếu, Cao xuân Tảo, Cao xuân Thiệu

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

Cao Xuân Kim Thảo
(1985 - )
Bác Sĩ - Doctor Medicine

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
04-Oct-2019:
Hồ Thị Hạnh
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi
24-Aug-2019:
10-Aug-2019:
Tạ Thị Nhỡ
15-Jul-2019:
12-Jul-2019:
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
29-Jun-2019:
Marcelo Fernanadez
Phan Chí Cao Dương
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
23-Feb-2019:
Vũ T Kim Anh
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français