Đặng Văn Oánh - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Thị Bích   –   Đặng Văn Thụy

Đặng Thị Khánh
Đặng Thị Khai

[edit]

Đặng Văn Oánh

1885 – 1953
Giáo thụ phủ An Nhân

Đặng Văn Hướng
Đặng Văn Cửu
Đặng Văn Dư
Đặng Văn Cẩn
Đặng Văn Tồn
Đặng Văn Mỗn
Đặng Thị Miễn
Đặng Văn Hồ

Quê xã Nho Lâm Nghệ An.

Cử nhân khoa Nhâm Tý (1912), phó bảng khoa Kỷ Mùi (1919)

Giữ chức Giáo thụ phủ An Nhân.

[edit]

?Bạn có thông tin về Đặng Văn Oánh?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français