Cao Thị Bích - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp

[edit]

Cao Thị Bích

1864 – 1949

( Việt Nam )

Cao Xuân Tiếu
Cao Thị Quán
Cao Thị Hòa

Đặng Văn Thụy

Đặng Thị Khánh
Đặng Thị Khai
Đặng Văn Oánh
Đặng Văn Hướng
Đặng Văn Cửu
Đặng Văn Dư
Đặng Văn Cẩn
Đặng Văn Tồn
Đặng Văn Mỗn
Đặng Thị Miễn
Đặng Văn Hồ

Con đầu cụ Cao xuân Dục và bà Phan thị Tiệp

Sinh năm Giáp tý 1864 tại làng Thịnh Mỹ.

Mất ngày 22-01 năm Kỷ sửu 19-02-1949 tại làng Nho Lâm.

Lấy chồng năm 1880. Có 11 người con.

Chồng là cụ Đặng văn Thụy.

Cụ Bà ở quê, lo việc nhà nuôi con, tính tình phúc hậu, đảm đang, giỏi quán xuyến nuôi chồng con và gây dựng được sự nghiệp khá lớn cho gia đình.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Thị Bích?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français