Cao Thị Bích - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp

[edit]

Cao Thị Bích

1864 – 1949

( Việt Nam )

Cao Xuân Tiếu
Cao Thị Quán
Cao Thị Hòa

Đặng Văn Thụy

Đặng Thị Khánh
Đặng Thị Khai
Đặng Văn Oánh
Đặng Văn Hướng
Đặng Văn Cửu
Đặng Văn Dư
Đặng Văn Cẩn
Đặng Văn Tồn
Đặng Văn Mỗn
Đặng Thị Miễn
Đặng Văn Hồ

Con đầu cụ Cao xuân Dục và bà Phan thị Tiệp

Sinh năm Giáp tý 1864 tại làng Thịnh Mỹ.

Mất ngày 22-01 năm Kỷ sửu 19-02-1949 tại làng Nho Lâm.

Lấy chồng năm 1880. Có 11 người con.

Chồng là cụ Đặng văn Thụy.

Cụ Bà ở quê, lo việc nhà nuôi con, tính tình phúc hậu, đảm đang, giỏi quán xuyến nuôi chồng con và gây dựng được sự nghiệp khá lớn cho gia đình.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

|

Vũ Uyển Diệp
(1968 - )
Bác Sĩ Nhãn Khoa

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français