THỐNG KÊ TIỀN THU CHI QUỸ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ CAO-XUÂN TẠI NGHỆ AN

NgàyThuNgười GửiChiGhi chú
USDVNDUSDVND
14-03-20115000000Cao Đức Dụng (Tp HCM)Đã chuyển cho Ô Cao Xuân Hạnh
29-07-2011300Cao Bạch Yến (USA)Đã chuyển cho Ô Cao Xuân Hạnh
30015000000Ông Cao Xuân Hạnh
thanh toán tiền mua đất còn thiếu
10000000Họ Từ ở Hà NộiÔ Cao Xuân Trứ nhận
Đã chuyển cho Ô Cao Xuân Hạnh
21-09-2011200Từ Cao Thăng (USA)
05-10-2011300Từ Đặng Ánh (USA)
05-10-20111500Cao Thị Văn Dao (USA)
06-10-2011100Nguyễn Khánh Hồng (USA)
18-10-20116775000Bà Thảo rút tiết kiệm cũ(tiền có từ trước)
18-10-201120000000Con cháu cụ Cao Thị Sâm
03-11-20111000Cao Xuân Linh (USA)
11-11-20113000Cao Xuân Tiêu (USA)
03-12-2011600Cao Thị Toàn Cơ (USA)
10-12-201110000000Các con Bà Cao Thị Như Khuê và
Bà Cao Thị Lưu Cầu
03-12-201110000000Trả ô. Cao Xuân Hạnh
tiền vay mua đất
03-12-201118000000Trả a. Cao Xuân Thành
tiền vay mua đất
09-01-20121000Cao Xuân Kiên (Australia)


caoxuan.com - cập nhật