Họ Cao-Xuân Nghệ An Việt Nam - gia phả - family tree - caoxuan.com -
caoxuan.com Facebook
English
Français
Gia Phả Hình Ảnh Nhà Thờ Cố Đông Tài Liệu Liên Lạc

Nhà thờ cụ Cao Xuân Dục

Ban liên lạc họ Cao Xuân kêu gọi đóng góp giúp quỹ xây dựng và bảo quản
Nhà thờ cụ Cao Xuân Dục
tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Xin liên lạc:

Cao xuân Phong ()
Số di động 0913510501
1502, 17T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy,Hà Nội

Xin gửi tiền đóng góp vào ngân hàng Vietcombank

Tên Cao Xuân Phong
0021 0009 77849 (số Tài khoản tiền Việt)
0451 3712 95638 (số Tài khoản tiền đô-la Mỹ)

Click to see more photos of this project Click to see more photos of this project Click to see more photos of this projectHình Ảnh || Liên Lạc || English || Français