Họ Cao-Xuân Nghệ An Việt Nam - gia phả - family tree - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Nhà thờ cụ Cao Xuân Dục

Video

Tài Liệu
Hình Ảnh

Click to see more photos of this project

Click to see more photos of this project

Click to see more photos of this project

Click to see more photos of this project

Thông Báo - Quỹ Xây Dựng

Ban liên lạc họ Cao Xuân kêu gọi đóng góp giúp quỹ xây dựng và bảo quản Nhà thờ cụ Cao Xuân Dục tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Xin liên lạc: Cao xuân Phong ()
Số di động 0913510501
1502, 17T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy,Hà Nội

Xin gửi tiền đóng góp vào ngân hàng Vietcombank
Tên Cao Xuân Phong
0021 0009 77849 (số Tài khoản tiền Việt)
0451 3712 95638 (số Tài khoản tiền đô-la Mỹ)Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français