Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc

Tượng Và Chuông đồng


Tượng cố đúc theo hình chụp, rất trung thực, uy nghiêm, nhân từ.


Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français