Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Bà Quả Phụ Cao Xuân Thiệu Qua đời


Các Anh, các Chị, các Cháu, Quý Thân Hữu,

Hậu duệ Cụ Bà quả phụ Cao Xuân Thiệu, nhũ danh Tôn Nữ Thị Yến, tân trọng báo tin cùng Quý Vị là Cụ Bà đã tạ thế tại California lúc 2 giờ 15 sáng ngày 21 tháng 3 nãm 2015, nhằm mùng 2 tháng Hai nãm Ất Mùi, thọ 94 tuối.Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français