Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Bà Cao Thị Phác Từ Trần


Cao Thị Phác (trưởng nữ của ông Cao Xuân Do) mất ngày 20 tháng 10 năm 2010 tại Sàigòn.

Tang lễ được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Động quan và hỏa thiêu hồi 7 giờ chiều ngày 23/10/2010.


Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français